Na koniec 2017 roku wsparliśmy Urząd Miasta Milanówka we wdrożeniu strony: www.milanowek.pl.
Nasze zadanie polegało na usunięciu usterek w zastanym systemie zarządzania treścią,
przeprojektowaniu nawigacji strony i innych elementów interfejsu. ​​​​​​​

Usprawniliśmy działanie nawigacji strony. Zostały wprowadzone zmiany merytoryczne i kompozycyjne w menu, 
przeredagowaliśmy tytuły i wprowadziliśmy zmiany w budowie slidera z aktualnościami.
Wprowadzanie poprawek na podstronach objęło fotoedycję archiwum fotograficznego, projekt ikon nawigacji,
dostosowanie layoutu i implementacja mapprojekt podświetleń dla wybranych treści strony przeprojektowanie 
tabel z informacjami kontaktowymi instytucji miejskich.

art director: Karolina Perz-Dauksza
ilustracje i ikony: Natalia Kaczmarek
programowanie: Patryk Wróblewski
​​​​​​

Podczas Naszej współpracy z Urzędem Miasta poproszono nas o opracowanie konceptu dla nowego znaku miasta.
Nasza propozycja logotypu Milanówka bezpośrednio nawiązuje do miejskiej heraldyki. Liść dębu jest historyczną i naturalną wizytówką miasta. Symbolizuje wartości ekologiczne i witalność. Natura otacza w znaku zabytkową willę Wandzin, będąca siedzibą władz Milanówka. W znaku w esencjonalny sposób przedstawiliśmy najważniejsze elementy architektoniczne. 
Budynek Urzędu jest wariacją na temat renesansowej willi włoskiej. Kolorystyka znaku jest zaczerpnięta z herbu. 
Paleta określa kolor zielony i złoto-żółty jako podstawowe kolory w identyfikacji miasta. W tle jasnoszary, ciepły kolor bawełny. Kolor błękitny w dalszej części identyfikacji miałby stać się kolorem uzupełniającym.
do góry